Zpracování osobních údajů a jejich ochrana

Milí čtenáři a zájemci o moje služby,

pokud mi poskytnete email či jiný údaj o Vás, svěřujete mi tím své osobní údaje.

A nejen protože to vyžaduje zákon, ale i protože ctím Vaše právo na ochranu soukromí, tak Vaše osobní údaje zpracovávám šetrně, bezpečně a s láskou. Co všechno a jak dělám popisuji „právnickým jazykem“ níže.

“Lidsky” bych Vám chtěla říct toto:

 • Uchovávám vaše údaje, jen pokud s tím souhlasíte nebo to vyžaduje zákon (např. pokud něco zakoupíte).
 • Svůj souhlas můžete jednoduše vzít kdykoliv zpět (jedním kliknutím).
 • Vaše údaje nepředávám třetím subjektům, které by Vás mohli začít spamovat.

Já doufám, že budete s mými službami opravdu spokojeni a budeme spolupracovat ještě dlouhá léta.

Těším se na naše vzájemná setkávání,

Zuzka Ježková

Zpracování osobních údajů a jejich ochrana

I. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů získaných na webech https://hodinanavic.cz, https://zuzanajezkova.cz,  http://psychologicketipy.cz a http://beepm.cz či na Facebookové stránce Psychologické tipy či Facebookové skupině Hodina navíc každý den jsou:

Zuzana Ježková 

se sídlem Jungmannova 866, 664 34 Kuřim

identifikační číslo: 76587878

Živnost. list evidován. pod č.j. MK/2202/10/OŽÚ – Městský úřad Kuřim

a

Institut psychologických služeb, s. r. o.

se sídlem Jungmannova 866, 664 34 Kuřim

identifikační číslo: 02692171

(dále jen „Správce“).

Tento správce ve ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovává tyto osobní údaje (v rozsahu, v jakém jsou poskytnuty):

 • jméno
 • e-mail
 • V případě osob kupujících služby dále
  • příjmení
  • adresa
  • další poskytnuté fakturační údaje

II. Pro jaké účely jsou osobní údaje zpracovávány a na jak dlouho

 1. Účelem zpracování osobních údajů je využití služeb poskytovaných Správcem. Právním základem zpracování osobních údajů je uzavřená smlouva, objednávka či udělený souhlas ze strany subjektů údajů.
 2. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly uživateli poskytnuty a pouze pro níže uvedené účely (sledování obsahu z webu a skupiny, nákup a využití služeb Správce, emailing na základě souhlasu subjektů údajů, komunikace se subjekty údajů). 
 3. Správce dále pro poskytování svých služeb (videokonferencí, webinářů či konzultací) využívá online videokonferenčních platforem (Skype, Zoom, Google Meet apod.). Videokonference, webináře či konzultace mohou být na základě výslovného souhlasu subjektu údajů nahrávány a případně dále správcem užity. Individuální podrobnosti nakládání s takovou nahrávkou stanoví dohoda mezi správcem a subjekty údajů, kterých se to týká. 
 4. Pro jaké účely jsou údaje zpracovány:

A) Pro informační a marketingové účely

 • Posílám Vám pravidelně informace z oblasti psychologie a managementu. Zasílání odkazů na články, zajímavosti a služby je zcela bezplatné.
 • Pro tyto účely eviduji pouze váš e-mail, jméno, IP adresu, a sleduji, jaké stránky navštěvujete, abych přizpůsobila obsah vašim zájmům. Dále sleduji údaje o vašem čtení mých e-mailů (doručení kampaně, otevření kampaně apod.), a to proto, abych vám neposílala některý e-mail opakovaně.
 • Informace a marketingové nabídky s Vámi sdílím jak prostřednictvím e-mailu, tak prostřednictvím Facebooku
 • Údaje uchovávám do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek.
 • Odvolat souhlas je velmi jednoduché. Odhlašovací odkaz je v zápatí každého e-mailu. Také mi můžete napsat na email inspirace@zuzanajezkova.cz, a já vás odhlásím ze všech budoucích e-mailů.

B) Pro obchodní účely a účely účetnictví

 • Pokud se rozhodnete zakoupit některý můj produkt nebo službu, eviduji kontaktní údaje, které sami zadáte do objednávkového formuláře.
 • Jméno, příjmení, adresa, e-mail, (případně telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu). Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.
 • Vaše údaje, jakožto zákazníků, budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a dle zákona dalších 10 let ode dne jejího skončení.

C) Pro analytické účely

 • V případě, že užíváte moje služby nebo navštěvujete mé webové stránky, mohu sbírat údaje o návštěvách mých webových stránek a sledovat užívání služeb.
 • Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu a chování na webových stránkách uvedených v bodu 1. (chováním je např. to, jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli).
 • Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu!
 • Tyto informace získávám automatizovaně prostřednictvím cookies, nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož vám chci poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budu zpracovávat a evidovat po dobu jednoho roku.
 • Cookies, můžete na svém počítači zakázat. (více viz oddíl Cookies)

III. Jak jsou údaje zpracovávány, chráněny a zabezpečeny

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno mnou (Správcem). S vašimi osobními údaji, budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.
 2. Pro zpracování osobních údajů užívám automatizované, ale i neautomatizované prostředky.
 3. Osobní údaje pro mne mohou zpracovávat i tito zpracovatelé a systémy:
  • Spolupracovníci a zpracovatelé, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.
  • Poskytovatel softwaru pro e-mailing SendInBlue
  • Poskytovatelé webových služeb (především Wedos, WordPress, Woocommerce, Learndash, cesky-hosting.cz, Manychat aj.)
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
  • Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.
 4. Správce i výše uvedení zpracovatelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se správcem.
 5. Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
 6. Doba uchování osobních údajů

IV. Správce uchovává sdělené osobní údaje po následující dobu: 

 • V případě trvání smluvního vztahu po dobu jeho trvání a následujících 10 let po jeho ukončení (a to z důvodu možné reklamace či dalších nároků smluvních stran). 
 • Po dobu 10 let od posledního využití služby uživatelem. 
 • Nebo do odvolání souhlasu či obdobného úkonu uživatele, kterým odvolá možnost zpracování svých osobních údajů Správcem.  

V. Cookies

 1. Správce při provozu svých služeb v rámci internetu využívá cookies. Jedná se o malé textové soubory, které weby při jejich zachycení odesílají do prohlížeče. Účelem cookies je zejména využití pro ukládání údajů reklamních systémů, ke sledování chování návštěvníků na stránkách, pomoc při vyplňování formulářů, usnadnění přihlašování a další. 
 2. Správce subjekty údajů výslovně upozorňuje, že jejich webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci jejich nastavení je možné cookies blokovat, zcela zakázat jejich použití, mazat či je povolit jen pro jednotlivé weby či služby. Správce doporučujeme subjektům údajů prostudovat nápovědu svých internetových prohlížečů za účelem zajištění správy svých cookies.  
 3. Správce pro své služby využívá reklamní systémy (zejména Seznam.cz, Facebook, WordPress, Elementor a Google – https://policies.google.com/privacy?hl=cs). Na  stránkách těchto provozovatelů reklamních systémů mohou subjekty údajů zjistit další informace o využití cookies ze strany provozovatelů těchto reklamních systémů. 

VI. Jaká máte práva

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po mne informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
 • požadovat po mne vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u mne přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po mne výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VII. Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že o Vašich osobních údajích zachovávám mlčenlivost. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 21. 8. 2021 

Budu moc ráda, když se rozhodnete udělit mi s výše uvedeným zpracováním svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na inspirace@zuzanajezkova.cz.

Děkuji, pokud jste se dočetli až sem, a těším se na další setkávání s Vámi, např.:

Vaše Zuzka Ježková

 

V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat: Zuzka Ježková, e-mail: inspirace@zuzanajezkova.cz, telefon: +420 777 863 955.

Zadejte e-mail
↓ a přihlaste se na masterclass↓
.